Welkom bij GroenPresent.nl

Via deze weg willen we jullie laten weten dat www.groenpresent.nl gaat stoppen.
Wij willen iedereen bedanken voor het vertrouwen de afgelopen jaren.
Mochten er vragen zijn over lopende bestellingen of andere zaken,
stuur gerust een email naar info@groenpresent.nl of bel: 06-21130344.

Nogmaals bedankt en duurzame groet,

Team GroenPresent.nl